Welcome to the Auto Motive Mechanic ...
นักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๐๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

LAST_UPDATED2
 
ชนะเลิศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.

LAST_UPDATED2
 
ประวัติแผนกวิชาช่างยนต์ PDF พิมพ์ อีเมล
ช่างยนต์ ตั้งอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เปิดทำการสอนในปี 2481 ซึ่งอยู่ในเขต วัดละครร้าง และวัดช่องลมร้าง โดยเช่าที่กรมการศาสนา
และแผนกวิชาช่างยนต์เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนกวิชาช่างยนต์ PDF พิมพ์ อีเมล


อ่านเพิ่มเติม...
 
การประกวดงานวันนักประดิษฐ์ ปี2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๐๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙:๔๙ น.

แผนกวิชาช่างยนต์ได้เข้าร่วมประกวด ในงานวันนักประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปี 2555 ของสำนักคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.)สิ่งประดิษฐ์ประเภท พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม โดยนำ "เครื่องล้างหัวฉีดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ด้วยอัลตร้าโซนิก"

เข้าประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

[ประมวลภาพงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2555]

LAST_UPDATED2
 
กิจกรรมอบรมซูซูกิ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๐๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗:๔๓ น.

 

แผนกวิชาช่างยนต์ได้ร่วมกับ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร ให้ความรู้และ เทคโนโลยี ของ

รถจักยานยนต์ซูซูกิ เพื่อให้นักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการทำงานและสมรรถนะของรถจักยานยนต์ซูซูกิ

[ประมวลภาพโครงการอบรมซูซูกิ]

LAST_UPDATED2
 
กิจกรรมอมรบแนะแนวอาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๐๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๒๑:๐๔ น.

แผนกวิชาช่างยนต์ได้ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า สุพรรณบุรี ผู้จำหน่าย โตโยต้าจำกัดได้จัดอบรมแนะแนวอาชีพเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554

ได้มาแนะแนว และบอกสิทธิประโยชน์ เช่น เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ และประกันสังคมฯ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าทำงาน ในสถานประกอบการโตโยต้า สุพรรณบุรี

[ประมวลภาพโครงการอบรมแนะแนวอาชีพ]

LAST_UPDATED2